« terug naar vorige pagina

Kosten en vergoeding

Aan medicijngebruik en diensten van apotheken zijn kosten verbonden. Hieronder leest u hoe prijzen van medicijnen tot stand komen en hoe medicijnkosten en kosten voor de diensten van de apotheek zijn opgebouwd. En wanneer u kosten van de zorg vanuit Het Catharinahuis apotheek wel of niet vergoed krijgt.

Tarieven 2024

Zorgprestaties                                                                                     Verstrekkingen
                                                                            
Farmaceutische begeleiding bij opname                                              Standaard uitgifte                                                    €9,33
ziekenhuis / bezoek polikliniek *                              €4,97                    Uitgifte en begeleiding nieuw medicijn               €16,67
Farmaceutische begeleiding bij ontslag uit                                           Bereiding                                                                €16,16
het ziekenhuis / bezoek polikliniek *                     €12,12                    Bijzondere bereiding                                           €118,35
Medicijnenbeoordeling                                           €75,00                                                 
                                              

*) Afhankelijk van de zorgverzekering

Wanneer wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren, bespreken wij het met hen afgesproken tarief dat afwijkend kan zijn van de hierboven genoemde tarieven.


Wettelijke maximumprijzen voor medicijnen

In Nederland gelden wettelijke maximumprijzen voor medicijnen. Deze maximumprijzen worden twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers mogen geen medicijnen inkopen boven de maximumprijs.

Hoe zijn medicijnkosten en tarieven van apotheken opgebouwd?
Catharinahuis apotheek kan u altijd inzicht bieden in de opbouw van de prijs van het medicijn dat u gebruikt. Vraag er gerust naar. Ook bieden wij u inzicht in de kosten van onze eigen
dienstverlening.

Welke zorgkosten worden wel en niet vergoedt?

In uw zorgpolis staat precies wat uw zorgverzekeraar wel en niet vergoedt. In 2024 is het eigen risico, net als in 2023 en 2022, €385 euro. Heeft u voor minder dan €385 aan zorgkosten?
Dan worden deze medicijnen niet vergoedt door uw zorgverzekeraar. U moet ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn, betalen.

U betaalt zelf de eigen bijdrage

Krijgt uw medicijnen voorgeschreven door uw (huis)arts? Dan worden deze meestal vergoed uit uw basiszorgverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt deze
eigen bijdrage in de apotheek bij het afhalen van de medicijnen of u krijgt bericht over het betalen van uw zorgverzekeraar.